VERMICULTURE sa TAGALOG


LAYUNIN NG PAGAARAL

 • Ano ang vermiculture at vermicomposting?
 • Bakit dapat gawin ang vermiculture?
 • Ano ang kabutihang mapapakinabangan  at ano ang kahalagahan nito?
 • Ano ang bulateng dapat gamitin
 • Ano ang mga kakailanganing materyales?
 • Paano ang proseso/aplikasyon?
 • Ano ang vermimeal?

BAKIT KAILANGANG GAWIN ANG VERMICULTURE? BAKIT KAILANGANG GAWIN ANG VERMICULTURE?

 • Pinakamahusay na pataba sa boung mundo.
 • Organic. Walang nakalalasong sangkap kaya ito ay mas ligtas para sa kalusugan ang aning gulay.
 • Mura.
 • Magandang pagkakitaan  sa maliit na puhunan.
 • Makakatulong para mabawasan ang nakakalasong chemical fertilizer at pestisidyo sa ating kapaligiran.
 • Makakatulong para mabawasan ang epekto ng climate change.

VERMICULTURE/VERMICOMPOSTING

 • Ang vermiculture ay ang pagpaparami ng mga bulate.
 • Ang vermicomposting ay ang pagpapabilis ng pagbubulok ng mga dayami at  iba pang materyales na nabubulok o kitchen scraps upang gawing organikong pataba gamit ang bulate.

BAKIT KAILANGANG GAWIN ANG VERMICULTURE?

Unang una we become stewards of God’s creation. Gawa ng Dios ang bulate na nagbibigay ng natural at organikong pataba. Ang Chemical fertilizer gawa lang ng tao..there is deeper wisdom mas malalim na katwiran.

 • Mas makakatulong sa kalusugan ng mga tao at kapaligiran.
 • Mababawasan ang mga toxic gas emissions sa mundo. Ang populasyon ng mundo ay 7 bilyon kung kahit ilang bahagi ay gagamit ng vermicast bilang pataba, matutulungan ang pagbaba ng toxic gases.
 • Nakasusunod tayo sa Section 20 of Republic Act 10068, o sa Organic Agriculture Act of 2010 ng pamahalaan na akda ni Kalihim ng Agrikultura Proceso J. Alcala na noon ay Kongresista ng 2nd District ng Quezon Province.

ANO ANG BULATENG GAGAMITIN?

 • Red Wriggler, red tiger, red worms, blue worms at African nightcrawlers (Eudrilus euginae) ayon sa ulat ay nagbuhat sa West Africa. Rafael Dineros Guerrero III ang naunang nagsaliksik at nagaral tungkol sa vermiculture sa Pilipinas. Siya ay dating executive director of the Philippine Council for Aquatic and Marine Research and Development.
 • Ang African nightcrawlers (ANC) ay isa sa mga inirerekomendang uri ng bulate na angkop sa Pilipinas.
 • Ito ay epigeic worm ibig sabihin ay sa bandang  ibabaw ng lupa naninirahan.
 • Ang African nightcrawlers ay matakaw at kumakain ng isa o dalawang beses higit sa kanilang bigat.
 • Napakabilis dumami. Ang isang may edad na bulate ay makakapangitlog ng 4 na cocoon kada lingo

VERMICAST/VERMIMEAL

 • Ang vermicast ay ang tae ng bulate. Ito ay maitim na granules na itinuturing na pinakamahusay na pataba sa buong mundo.
 • Ang vermimeal ay ang mga  prinosesong mga bulate na ginagawang pakain sa mga hayop at isda.

KABUTIHANG NAIDUDULOT NG VERMICOMPOST

 • Mapapanatili ang tubig at sustansya ng lupa
 • Mas nagiging buhaghag ang lupa at mas madali pag-uugat ng halaman.
 • Iniiwasan ang pagkakabitak-bitak ng lupa.
 • Nadadagdagan ang sustansya ng lupa (micronutrients)
 • Pinadadami ang mga kaibigang micro organismo sa lupa.
 • Nakatutulong labanan ang polusyon, carbon dioxide emission at iba pang greenhouse na nakaka contribute sa global warming.
 • Kung ikokompara sa  ordinaryong lupa ang vermicasting o tae ng bulate ay may limang beses na higit na maraming nitrogen
 • 7 beses na higit na phosphorous
 • 11 beses higit na potassium
 • 3 beses higit na magnesium
 • 1.5 beses na higit na calcium

KABUTIHANG NAIDUDULOT NG VERMICOMPOST

 • Upang makakuha ng sustansya para sa lupa, gumamit ng mga halamang leguminous  na pang compost upang mapataas ang nitrogen gaya ng kakawati, ipil-ipil, acacia, malunggay, mani and mungo. Potassium mula sa katawan, dahon at balat ng saging at papaya. Ang tae ng mga hayop ay mahusay na source ng nitrogen at phosporous.
 • VERMICULTURE BASICS
  (mga dapat isa-alang alang)
 • 1. Bedding o paglalatagan.         
 • 2. Pagkain – mga tuyong dahon, damo, ginupit-gupit na basang papel at mga karton. Dapat ang damong gagamitin ay di pa magulang (nasa yugto ng pagdadahon)pa lamang kung ito ay pipinuhin sa pamamagitan ng manwal na pamamaraan nguni’t kung gagamit ng makina ay maaring kahit magulang na. Dapat ay may tamang dami ng bulate. Pagmarami ang bulate, mabilis din ng pagbubulok.
 • 3. Tamang moisture. Kailangan mamasa-masa
 • 4. Aeration o tamang sirkulasyon ng hangin – technique add small twigs
 • 5. Temperatura mabubuhay ang mga bulate sa temperaturang 20-35 (oC).  Lalayas ang mga bulate sa lugar kapag mas mataas sa  35oC ang temperatura at kung hindi ay madali silang mamamatay. Karaniwang ang temperaturang mataas sa 20oC ay nakaka ingganyo sa pagpaparami.

 

Anu-ano ang maaaring isama sa paggawa ng vermicompost bedding? BEDDING O PAGLALATAGAN

 • mga dumi ng hayop tulad ng kalabaw, kabayo,kambing at iba pa.
 • dayami, dahon ng kakawati,
 • mga pinagtabasan ng

                gulay at mga nabubulok na gulay,

 • Pinaglagarian ng kahoy (sawdust) at
 • pirapirasong papel

GAANO KABISA ANG PAGGAMIT NG VERMICOMPOST?

 • Ang mga halamang talong,repolyo,cauliflower,kamatis, sibuyas, pipino, sitao at okra ay maaring gamitan ng vermicompost. Napatunayang pareho at nakahihigit pa ang bisa nito kumpara sa inorganikong pataba.
 • Ang mga halamang talong,repolyo,cauliflower,kamatis, sibuyas, pipino, sitao at okra ay maaring gamitan ng vermicompost. Napatunayang pareho at nakahihigit pa ang bisa nito kumpara sa inorganikong pataba.
 • REKOMENDADONG DAMI NG VERMICOMPOST SA KADA ISANG HALAMAN
 • Talong   =3 kilo
 • Sili         =3 kilo
 • Sitao      =4 kilo
 • Okra      =2kilo
 • Kung masusunod ang mga nirekomendang dami, 14(talong), 72 (sili), 12 (sitao) at 13 (okra) ang maaaning bunga sa kada halaman base sa pananaliksik.

WHY DO WE NEED TO PROMOTE

 • The best fertilizer in the world
 • Section 20 of Republic Act 10068, also known as the Organic Agriculture Act of 2010 of the Philippine government which was authored by  then representative of the 2nd District of Quezon Province now the Secretary of the Department of Agriculture Proceso J. Alcala.
 • Since 1750 methane levels have increased by about 150 percent, according to the UN Intergovernmental Panel on Climate Change. This has been responsible for about a fifth of the enhanced greenhouse effect over the past 200 years gas.

  But methane emissions have started to rise again due to increased consumption of fossil fuels in Asia. And an even bigger time bomb is ticking

 • Filipino farmers can help curb pollution, carbon dioxide emission and other greenhouse gases which contribute to global warming by doing this technology.

 

 

 

 

 

 

 REFERENCES:

•http://opinion.inquirer.net/7208/culturing-worms-to-enrich-the-earth
•http://wormcastingsforsale.com/vermicast/index.php

<a href="http://The Most Popular Traffic Exchange” title=”INCREASE TRAFFIC”>

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BWL OPTRIMAX AN EXCELLENT ALL NATURAL WEIGHT MANAGEMENT


Posted in Uncategorized | Leave a comment

Best World Lifestyle BWL OPTRIMAX PLUM DELIGHT: A VERY SAFE AND EASY WEIGHT MANAGEMENT MADE FROM FRUIT


BWL ALL NATURAL WEIGHT MANAGEMENT OPTRIMAX  Reduce Your Waistline Without Sit-ups And Crunches. DETOXIFY THE NATURAL WAY WITH Best World Lifestyle’s Optrimax from Singapore which is now in the Philippines. Get rid of the fats that accumulated through the years around the waist which can be unhealthy.

PREVENT COLON CANCER

Remember former President Cory Aquino? she died of colon cancer. Ronald Reagan , the 40th U.S president, was diagnosed with colon cancer in 1985. Prevention is better than cure.  If you know someone you care about who has this problem, help  by letting them try the product. If bowel movement occurs only two or three times in a week or less, it is not healthy. Toxins can accumulate in your colon which may cause cancer. Plum versus colonics. Optrimax plum delight is cheaper and not messy, while colonics is very expensive and uncomfortable.

You just eat one plum and the following day your appointment with your morning ritual within the comfort of your home is guaranteed to make you feel lighter, healthier and happy.

INSTRUCTIONS

Just take one plum after dinner, followed by two glasses of water. You must consume 1.5 liters of water to assist detoxification process.

FEATURES

 • made from delicious dried plum
 • healthy way to detoxify and lose weight
 • delicious plums picked at its exact ripeness
 • marinated in proprietary concoction of probiotics, pu-er tea, green tea mix
 • a good source of fiber to promote excellent bowel movements
 • reduces fat absorption for desirable weight loss
 • detoxifies the body in a natural, healthy and enjoyable way
 • energizes the body
 • antioxidants in plums, pu-er tea, and green tea contribute to achieve a smoother, glowing complexion,
 • reduces carcinogens;
 • Catechins from green tea which prevents cancer and osteoporosis
 • Pu-er tea suppreses the expression of fatty acid synthase in liver
 • suppresses weight gain, reduces levels of triacylglycerol
 • total cholesterol were also suppresed

ADVANTAGES

 1. No palpitation
 2. No dehydration because of the absence of loose bowel movement, just the natural urge to move the bowel.
 3. Improve intestinal health with healthy probiotics
 4. Minimize beauty and health problems with effective detoxification
 5. Achive desirable weight with reduced fat absorption with green tea and pu-er tea mix
 6. Extremely safe and effective because it is all natural
 7. Start your plum diet now with no harmful side effects
 8. Lose weight the healthy and natural way

QUICK FACTS
* Each plum is handpicked at 70-80% ripe, when they are   most succulent

* Choice plums are pickled over 6 months in a proprietary concoction using special vats to enhance the taste.
* Micro-punctures on the plum fruit optimise the pickling process and allow thorough permeation of probiotics and tea mix.

http://ph.bwlgroup.com/pdf/promo/Optrimax_Plum_Delite.pdf

“After taking the plum for two months, I noticed the fat in my waistline was greatly reduced. When I measured the narrowest of my torso, it is down from 33 to 29 and I want to thank OPTRIMAX PLUM DELIGHT for it. I feel healthier and lighter, without hesitation, I shared it with friends and relatives. ” – this writer, Maria Arlene Venida Goyenechea, 52, mother of four.

PRICING: PRICE PER BOX IS PHP 1200 PLUS SHIPPING COST.

AFTER YOU HAVE EXPERIENCED THE BEST WEIGHT LOSS PROGRAM SHARE AND TRY THE BUSINESS SIDE.

Your earnings could practically grow exponentially with Best World Lifestyle International network.

BORED WITH YOUR BUSINESS? TRY Best World Lifestyle (BWL) ADVANTAGE

MAKE THE RIGHT DECISION, LIVE HEALTHY AND START SHARING YOUR EXPERIENCE JUST AS I DID.
No need for a shopfront

You need not bear the risks associated with stocking and warehousing

Free training and technical assistance from the company 

 

Discover the amazing entrepreneurial platform offered at BWL. Realize your true potential and uncover your strengths.

For people who need additional income, it is a tool to create a new avenue for it and for those who have them, BWL can put new meaning in another way which could further level up your life to realize one’s maximum potential and growth.

Please contact your friendly health consultant MARIA ARLENE VENIDA GOYENECHEA, CODE NUMBER (PH70131864)

at 455 54 73 or 09217973661 or email me at mgoyenec@yahoo.com or PM me at https://www.facebook.com/mariaarlenevgoyenechea

I will be more than glad to help you.You may visit http://ph.bwlgroup.com

Join us and open an amazing international world class health and financial opportunities. Forbes’ under a billion health industry in Singapore is now in the Philippines.

Legend: Google Maps Actual Location Pin Actual Location Google Maps Actual Location Pin Nearest Landmark

Read more: http://www.sulit.com.ph/index.php/view+classifieds/id/12335661/BWL+OPTRIMAX+AN+EXCELLENT+ALL+NATURAL+WEIGHT+MANAGEMENT

Posted in Uncategorized | Leave a comment

VERMICULTURE sa TAGALOG


LAYUNIN NG PAGAARAL

 • Ano ang vermiculture at vermicomposting?
 • Bakit dapat gawin ang vermiculture?
 • Ano ang kabutihang mapapakinabangan  at ano ang kahalagahan nito?
 • Ano ang bulateng dapat gamitin
 • Ano ang mga kakailanganing materyales?
 • Ano ang vermimeal?

BAKIT KAILANGANG GAWIN ANG VERMICULTURE?

 • Pinakamahusay na pataba sa boung mundo.
 • Organic. Walang nakalalasong sangkap kaya ito ay mas ligtas para sa kalusugan.
 • Mura.
 • Magandang pagkakitaan  sa maliit na puhunan.
 • Makakatulong para mabawasan ang nakakalasong chemical fertilizer at pestisidyo sa ating kapaligiran.
 • Makakatulong para mabawasan ang epekto ng climate change.

VERMICULTURE/VERMICOMPOSTING

 • Ang vermiculture ay ang pagpaparami ng mga bulate.
 • Ang vermicomposting ay ang pagpapabilis ng pagbubulok ng mga dayami at  iba pang materyales na nabubulok o kitchen scraps upang gawing organikong pataba gamit ang bulate.

BAKIT KAILANGANG GAWIN ANG VERMICULTURE?

Unang una, tayo ay katiwala ng Dios sa mga nilikha Niya dito sa mundo. Ginawa ng Dios ang bulate na nagbibigay ng natural at organikong pataba. Ang chemical fertilizer naman ay katha lang ng tao. Isipin natin, may mas gaganda pa ba sa gawa ng Dios? May mas malalim na katwiran ang makikita natin at ito ay ang masamang epekto ng kemikal na pataba sa ating mga lupa. Ibig sabihin ang malinaw na katotohanan, ang katalinuhan ng tao ay kamangmangan sa Dios.  

 • Mas makakatulong sa kalusugan ng mga tao at kapaligiran ang vermicompost.
 • Mababawasan ang mga toxic gas emissions sa mundo. Ang populasyon ng mundo ay 7 bilyon kung ilang bahagi o porsyento nito ay gagamit ng vermicast bilang pataba, ito ay makatutulong sa pagbaba ng toxic gases.
 • Nakasusunod tayo sa Section 20 of Republic Act 10068, o sa Organic Agriculture Act of 2010 ng pamahalaan na akda ni Kalihim ng Agrikultura Proceso J. Alcala na noon ay Kongresista ng 2nd District ng Quezon Province.
 • Pinakamahusay na pataba sa buong mundo ayon sa mga agrikulturista. Simula po noong 1750 ang lebel ng methane ay patuloy na tumaas sa 150 porsyento, ayon sa  UN Intergovernmental Panel on Climate Change.  Ito ang dahilan ng ikalimang bahagi ng greenhouse effect sa nakalipas na 200 taong gas sa atmosphere. Subalit ang methane emissions ay nagsimula na muling tumaas dahil sa pagdami ng paggamit ng mga fossil fuel sa Asya. Para itong isang bombang naghihintay lang ng pagsabog.
 • Ang mga magsasakang Pilipino ay makakatulong sa pagbaba ng polusyon, carbon dioxide emission at iba pang greenhouse gases na nakakapagpalala ng global warming sa pamamagitan ng teknolohiyan ng vermiculture at vermicomposting.ANO ANG BULATENG GAGAMITIN?

 • Red Wriggler, red tiger, red worms, blue worms at African nightcrawlers (Eudrilus euginae) ayon sa ulat ay nagbuhat sa West Africa. Rafael Dineros Guerrero III ang naunang nagsaliksik at nagaral tungkol sa vermiculture sa Pilipinas. Siya ay dating executive director of the Philippine Council for Aquatic and Marine Research and Development.
 • Ang African nightcrawlers (ANC) ay isa sa mga inirerekomendang uri ng bulate na angkop sa Pilipinas.
 • Ito ay epigeic worm ibig sabihin ay sa bandang  ibabaw ng lupa naninirahan.
 • Ang African nightcrawlers ay matakaw at kumakain ng isa o dalawang beses higit sa kanilang bigat.
 • Napakabilis dumami. Ang isang may edad na bulate ay makakapangitlog ng 4 na cocoon kada lingo

VERMICAST/VERMIMEAL

 • Ang vermicast ay ang tae ng bulate. Ito ay maitim na granules na itinuturing na pinakamahusay na pataba sa buong mundo.
 • Ang vermimeal ay ang mga  prinosesong mga bulate na ginagawang pakain sa mga hayop at isda.

KABUTIHANG NAIDUDULOT NG VERMICOMPOST

 • Mapapanatili ang tubig at sustansya ng lupa
 • Mas nagiging buhaghag ang lupa at mas madali pag-uugat ng halaman.
 • Iniiwasan ang pagkakabitak-bitak ng lupa.
 • Nadadagdagan ang sustansya ng lupa (micronutrients)
 • Pinadadami ang mga kaibigang micro organismo sa lupa.
 • Nakatutulong labanan ang polusyon, carbon dioxide emission at iba pang greenhouse na nakaka contribute sa global warming.
 • Kung ikokompara sa  ordinaryong lupa ang vermicasting o tae ng bulate ay may limang beses na higit na maraming nitrogen
 • 7 beses na higit na phosphorous
 • 11 beses higit na potassium
 • 3 beses higit na magnesium
 • 1.5 beses na higit na calcium

KABUTIHANG NAIDUDULOT NG VERMICOMPOST

 • Upang makakuha ng sustansya para sa lupa, gumamit ng mga halamang leguminous  na pang compost upang mapataas ang nitrogen gaya ng kakawati, ipil-ipil, acacia, malunggay, mani and mungo. Potassium mula sa katawan, dahon at balat ng saging at papaya. Ang tae ng mga hayop ay mahusay na source ng nitrogen at phosporous.
 • VERMICULTURE BASICS
  (mga dapat isa-alang alang)

1. Bedding o paglalatagan.
2. Pagkain – mga tuyong dahon, damo, ginupit-gupit na basang papel at mga karton. Dapat ang damong gagamitin ay di pa magulang (nasa yugto ng pagdadahon)pa lamang kung ito ay pipinuhin sa pamamagitan ng manwal na pamamaraan nguni’t kung gagamit ng makina ay maaring kahit magulang na. Dapat ay may tamang dami ng bulate. Pagmarami ang bulate, mabilis din ng pagbubulok.
3. Tamang moisture. Kailangan mamasa-masa
4. Aeration o tamang sirkulasyon ng hangin – technique add small twigs
5. Temperatura mabubuhay ang mga bulate sa temperaturang 20-35 (oC).  Lalayas ang mga bulate sa lugar kapag mas mataas sa  35oC ang temperatura at kung hindi ay madali silang mamamatay. Karaniwang ang temperaturang mataas sa 20oC ay nakaka ingganyo sa pagpaparami.

Anu-ano ang maaaring isama sa paggawa ng vermicompost bedding o paglalatagan?

 • mga dumi ng hayop tulad ng kalabaw, kabayo,kambing at iba pa.
 • dayami, dahon ng kakawati,
 • mga pinagtabasan ng gulay at mga nabubulok na gulay
 • Pinaglagarian ng kahoy (sawdust) at
 • pirapirasong papel

GAANO KABISA ANG PAGGAMIT NG VERMICOMPOST?

 • Ang mga halamang talong,repolyo,cauliflower,kamatis, sibuyas, pipino, sitao at okra ay maaring gamitan ng vermicompost. Ayon sa pagsasaliksik, napatunayang pareho at nakahihigit pa ang bisa nito kumpara sa inorganikong pataba.
 • Ang mga halamang talong,repolyo,cauliflower,kamatis, sibuyas, pipino, sitao at okra ay maaring gamitan ng vermicompost. Napatunayang pareho at nakahihigit pa ang bisa nito kumpara sa inorganikong pataba.
 • REKOMENDADONG DAMI NG VERMICOMPOST SA KADA ISANG HALAMAN
 • Talong   =3 kilo
 • Sili         =3 kilo
 • Sitao      =4 kilo
 • Okra      =2kilo
 • Kung masusunod ang mga nirekomendang dami, 14(talong), 72 (sili), 12 (sitao) at 13 (okra) ang maaaning bunga sa kada halaman base sa pananaliksik.


REFERENCES:

•http://opinion.inquirer.net/7208/culturing-worms-to-enrich-the-earth
•http://wormcastingsforsale.com/vermicast/index.php
Posted in Uncategorized | 8 Comments

URBAN VERMICULTURE


The campaign for zero waste management demands cooperation from urban dwellers as our landfill become full up to the brim. Thinking of ways to recycle waste in an urban setting might pose a challenge to anybody when space seemed to be a luxury. Compostable wastes such as fruit and vegetable peelings, eggshells, seeds, leaves, flowers, twigs, branches, and others need not to go to the landfill. It could stop right in your home and turn them into income generating compost. Check this one out. A little inspiration might help.

urban vermiculture 

Ingeniously using the concrete firewall as worm bedding in an urban setting is a creative way of maximizing space in raising worms and managing one’s garbage.

Decaying leaves, wood chips, shredded branches in a recycled paint pail.

shredded moistened paper and corrugated cartons for covering and beddings

Covering the decaying food scraps with moist paper is the method used to prevent flies and other insects away from the beddings. It also neutralizes the odor from decaying fruit and vegetable peelings and other food scraps. Take note: worms should not be fed with citrus, onions, greasy and fatty foods. Products with vinegar, garlic, spicy food, meat and bones are also not recommended .


The beddings has to be checked once in a while for moisture and to make sure if food is enough or needs to be added.

For serious vermicomposters, a shredder machine is used to convert dried leaves, twigs, small branches into pulp for faster decomposition. The decaying material will be easily consumed by the worms.

The serious vermiculturist, farmer, and engineer Emer Poblete with his hospitable wife, Emy beside their urban  vermiculture project. How ingenious! Ecologically sound waste management in an urban setting.

The agriculturists “black gold” or the vermicast which is full of organic nutrients for the soil. It can be  used as a soil supplement in flower beds, vegetable garden, lawn and in planting new tree or shrub. The worm cast improves the physical, chemical and biological properties of the soil.

Vermicast applied to the couple’s garden in their backyard. A refreshing green against the concrete. The green color of life contrasting the drab gray.

That is neat!

For more information on vermiculture you may contact or Emy Poblete at 09209203615 or 3435424

PHOTO CREDITS: Genazon Farms, General Nakar, Quezon owned and operated by Engr. Mamerto Poblete 09228792581

Posted in Uncategorized | Leave a comment

LOW COST VERMICULTURE FOR FARMING


Psalm 115:16 “The heaven, even the heavens, are the LORD’s: but the earth hath he given to the children of men. “ Let us be stewards of God’s creation.

Vermiculture is the cultivation of worms for composting. The resulting nutrient rich material from the worms is called vermicast which agriculturists consider as the best organic fertilizer in the world. Farmers and consumers alike are now on the lookout for chemical free produce as people see the urgency to reverse the damage and ill effects of chemical fertilizers and pesticides. A farmer reported that chemical spray contributed to several deaths of water buffaloes in their area days after drinking pesticide contaminated water from the rice paddy. Research concluded that chemical fertilizer has harmful effects on the aquatic life in the water surrounding the areas that have been treated by such fertilizers. Herbicides sometimes leave harmful toxic residue on the plants. Pesticide contaminated fruits and vegetables eventually land on the  table for human consumption which is hazardous to health.
As consumer behavior shifts in favor of safer and healthier organic produce, a brighter future awaits vermiculture farmers.

In addition, it is a fact that waste management has become an important issue nowadays that must be addressed with a sense of urgency not only in the municipal level but even at individual household level as landfills are dumped with it more than capacity. Vermiculture can be done practically in every household.

With vermiculture, waste is converted into useful and earth friendly organic substance which is also the best fertilizer for the plants. The multiplier effects of this technology are numerous.

Vermicomposting helps in managing our kitchen waste as this can be done right under our kitchen sink because almost all kinds of fruit and vegetables peelings are good food for the worms. These scraps can be put on top of their bedding right away. However, worms hate onions (too strong for them), citrus family which is too acidic and oily foods scraps.

From these decaying scraps which the worms love to eat, they produce slow release fertilizer in the form of vermicast or worm poo. Vermicast is complete fertilizer and biologically safe and active.

Vermicompost or vermicast (earthworm manure) not only improves the quality of the soil but it helps reduce pollution, carbon dioxide emission and other green house gases which contribute to global warming. It is also a big help in reducing garbage in our landfill.Vermicompost is considered as an excellent product, since it ishomogenous, has desirable aesthetics, has reduced levels of contaminants and tends to hold more nutrients over a longer period without impacting the environment.
Businessmen-farmers considered it as black gold because there is a huge demand for organic fertilizer. Cultivated worms can be used as livestock feeds. There is a demand for cultivated worms for fishing enthusiasts who use them as baits.

Other aspects of vermiculture business has yet to be explored and the demand for vermicompost at the municipal level is high according to Grassland (a vermiculture farm) owner, Mr. Jose A. Honrado Jr.

Roll down the sakoline matting on the ground. Bury the 18″ bamboo sticks deep into the ground as shown above.
Tie the four corners of the sakoline as shown with gauge 18 wire to secure them.

The height should be at least six inches to make room for worm feeding.
 
Take note of the two 10″X 10″ holes to serve as drainage with sack cloth underneath to prevent worms from escaping.
Prepare worm bedding using chopped banana stalks.

Chopping more banana stalks. Worms love to eat the decaying stalks and the moist environment.

 

Now, add in grass cuttings, ipil-ipil leaves(Laeucaena leucocephala) kitchen wastes such as banana peels and other fruit peels.

Add some dirt and vermicast so as not to stress or shock the worms in its new home.

 Finally, add the worms to its new residence. The worms being photosensitive will find their way underneath.
REFERENCES:
PHOTO CREDITS: Genazon Farms, General Nakar, Quezon owned and operated by Engr. Mamerto Poblete 09228792581
LECTURE CONDUCTED BY: Angel C. Brilla, marketing supervisor, Grassland, Anos, LosBanos, Laguna, Philippines. Interested parties may contact 09229374868
Posted in Uncategorized | Leave a comment

GANODERMA LUCIDUM AS AN ADJUVANT TREATMENT FOR CANCER AND OTHER DISEASES


A medical research in Singapore revealed that radiotherapy and chemotherapy caused direct death of one-third of cancer patients. However, recent findings by a group of researchers pointed out that Ganoderma Lucidum (GL) extract (also known as red mushroom) can cut cancer cells and tumor recurrence. To elaborate further, the study in (2006) by JT Xie; et al., found out that (GL) extract inhibits proliferation of certain type of human colorectal cancer cells. In a separate study, Ganoderic acid T (GA-T) an anti-tumor candidate is derived from the mycelia of the same medicinal mushroom. Furthermore, results of a study in (2004) by Jiang J; et al., at Cancer Research Laboratory of the Methodist Research Institure, Indianapolis, suggest that Ganoderma Lucidum inhibits the growth of MDA-MB-231 breast cancer cells by modulating Akt/NF-kappaB signaling and could have potential therapeutic use for the treatment of breast cancer

Chemotherapy is one of the three options mostly recommended by conventional medicine aside from surgery and radiation in the treatment of cancer. It is one approach to cancer treatment which millions of people around the world have been subjected to and more often than not, resulted only to death for late-stage cancer patients as revealed by several investigations. It is not uncommon to hear people saying, “I should have not pushed him had I known he would not make it.” The role that chemotherapy plays in hastening or even causing death of late-stage cancer patients is being questioned. Further, the study revealed that two out every five patients had suffered significant poisoning from the treatment.

Recently, a study by the National Confidential Enquiry into Patient Outcome and Deaths in Britain had studied 600 cases of cancer sufferers who passed on within 30 days of treatment. Majority of them, declared “incurable” by doctors, had still been put on chemotherapy sessions for palliative purposes. The study found out that one in every four of the deaths had either been sped up or even caused by chemotherapy.

Meanwhile, Dr. Youpeng Huang, Director of Beijing International Anti-Aging Medical Center ventilated that cancer treatment today around the world has been based on misunderstanding. He reasoned that the trend is simply focused on trying to kill the tumor cells by using radiotherapy and chemotherapy which also kills the cells of the immune system, resulting in weakened or loss of the body’s defense mechanism. Consequently, because damage even on healthy cells and organs are so severe, many cancer patients die during the rehabilitation phase (and for some, not even able to finish the full session especially with the elderly patients). The report also quoted that a medical findings from Singapore indicated that radiotherapy and chemotherapy caused direct death of one-third of cancer patients.   Huang added that human body has necrosis as well as cancer cells. Growth of those cells is a product of the body metabolism. Overcoming tumor growth depends on the prevention. It is one-sided approach to apply treatment by surgery or irradiating the tumor to cure cancer patients and compromising the immune system as well.

A sensible way to fight cancer is to try to eradicate the cancer cells and help the immune system recover through nutritional supplementation or otherwise known as complimentary/alternative medicine or CAM alongside conventional protocols. Although studies show that early stage cancer patients can recover through radiotherapy and chemotherapy, medical experts assessed that mid-term or late stage patients are generally too weak after radiotherapy and chemotherapy to regain their health. The drastic treatment, in fact, frequently hastens death.   More often than not, clinical investigations show that most cancer patients are not diagnosed until in the mid or late stage when patients are already suffering from physical discomfort and compromised immunity. Thus, experts’ advice measures to enhance general health conditions and improve immunity should be taken prior to radiation therapy to expect the best result. It is unwise to rush into the treatment without first laying a good foundation. Patients must have a positive mental attitude, lead a healthy lifestyle by not smoking and drinking, have proper nutrition and supplementation.

The report recommended that cancer patients take Ganoderma lucidum products at least two weeks before chemotherapy because it improves the cellular activity and reduce damage to the immune system due to chemotherapy. However, the report added these effects take time as one cannot expect improvement overnight. According to Chinese Pharmacopoeia, Ganoderma lucidum can considerably improve body’s immunity and is recommended for cancer patients while undergoing drug treatment, as well as for their post-operation recuperation.

Polysaccharides, the active substances of Ganoderma lucidum, enhance the growth and multiplication of the immune cells and macrophages phagocytosis. At the same time, they can activate lymphocyte generating stimulating factors to break down telomerase activity in and accelerate the death of the cancer cells. Ganoderma triterpenes, however, can promote human metabolism and detoxification function, as well as inhibit the growth and metastasis of cancer cells. It also helps improve appetite and cut side effects caused by medication.

.

“Ganoderma works in the treatment of cancer because it helps cleanse the body from toxins and it helps strengthen the immune system. It enhances liver detoxification, thus improving liver function and stimulating the regeneration of liver cells – making it a very important supplement for those who have liver cancer. “- Let’s connect Australia.com

“Ganoderma lucidum also suppressed cell adhesion and cell migration of highly invasive breast and prostate cancer cells, suggesting its potency to reduce tumor invasiveness. Thus, Ganoderma lucidum clearly demonstrates anticancer activity in experiments with cancer cells and has possible therapeutic potential as a dietary supplement for an alternative therapy for breast and prostate cancer. However, because of the availability of Ganoderma lucidum from different sources, it is advisable to test its biologic activity.”  – Daniel Sliva, Ph.D., leading scientist at the Cancer Research Laboratory of Methodist Research Institute of Indianapolis

Prevention is better than cure. Most health conscious users of Ganoderma lucidum consider it as a treasure because of the health benefits they enjoy from using it. It has received increasing attention from the medical community worldwide.

God made the world complete in itself. He created plants to feed and nourish us. There were no synthetic drugs. Herbs are made by God and no amount of man’s genius displayed in his chemically produced drug can copy the real thing. Drugs have side effects which destroy organs through prolong use. That is why it is available in milligrams because it has toxicity level. Once, you only have hypertension, next thing you know after indiscriminately prescription-happy doctors give it to patients (because of some exchange deal such as sponsored trips abroad family included), you might end up having multi-organ failure. If conventional medical practitioners would consider these herbs and acknowledge its beneficial effects as an adjuvant treatment for instance cancer or other diseases for that matter, we will have less death from chemotherapy and healthier people in the world.

REFERENCES:

http://www.naturalnews.com/025499_cancer_chemotherapy_treatment.html

http://www.superganoderma.com/About_Ganoderma/Take_Ganoderma_can_reduce_cancer_cells_and_tumor_recurrence/

Ganoderma lucidum extract inhibits proliferation of SW 480 human colorectal cancer cells

http://life-sciences.net/stories/1680606/

http://www.letsconnect.com.au/ganoderma-treatment-of-cancer-r129.htm

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14713328 Ganoderma lucidum (Reishi) in cancer treatment.

PLEASE READ RELATED ARTICLE:

http://www.palmbeachpost.com/news/dosed-in-juvie-jail-drug-firms-pay-state-1491309.html?viewAsSinglePage=true

http://www.wbal.com/absolutenm/templates/smith.aspx?articleid=83208&zoneid=73

http://cancercaremalaysia.com/2011/11/03/dissecting-chemotherapy-11-no-chemo-for-dad%E2%80%99s-liver-cancer-%E2%80%93-wisdom-of-a-daughter/

Continue reading

Posted in Uncategorized | 5 Comments